Συμβουλές

 

Καταγγέλλουμε πάντα όποιον μας παρενοχλεί
στο ίντερνετ.

 

Μη δίνεις ποτέ προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικά δεδομένα μέσω email ή σε ιστοσελίδες, χωρίς να το ξέρουν οι γονείς σου.

 

Μην κάνεις κλικ σε παράθυρα που εμφανίζονταιξαφνικά εκεί που σερφάρεις, αναβοσβήνουν με μεγάλα γράμματα και ισχυρίζονται ότι έχεις
κερδίσει μεγάλα δώρα..

 

Ποτέ μη δεχτείς να συναντηθείς με άτομο που
γνωρίζεις μόνο μέσα από το διαδίκτυο, ιδίως όταν σου λέει να μην το πεις σε κανέναν.

 

Μην κάνεις κλικ σε σελίδες που ρωτούν εάν είσαι πάνω από 18 ετών.

 

Μην αποθηκεύεις εικόνες ή άλλο περιεχόμενο από άγνωστη πηγή.

 

Μη διαδίδεις φήμες ή κάθε άλλου είδους δυσφήμιση για άλλα πρόσωπα.