Πληροφορίες και βοηθήματα για εκπαιδευτικούς

Έρευνες για τη χρήση του διαδικτύου στις μικρές ηλικίες. Υποδείγματα διδασκαλίας πάνω σε σημαντικά θέματα ασφαλείας, συνήθεις κινδύνους και κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Χρήσιμες συμβουλές για να προετοιμάζετε σωστά τα νεότερα μέλη της παγκόσμιας κοινωνίας του διαδικτύου.