Παιχνίδι

ερώτηση01

Στο facebook σε προσκαλεί να γίνει φίλος σου κάποιος που δεν γνωρίζεις. Τι κάνεις;