Παιχνίδι

ερώτηση01

Πλοηγείσαι στο internet από ξένο υπολογιστή, π.χ. σε κάποιο internet café ή φιλικό σπίτι. Ξαφνικά διαπιστώνεις ότι η ώρα έχει περάσει και πρέπει να φύγεις αμέσως. Τι κάνεις;