Ακρωνύμια & Συντμήσεις

^5

high five: κόλλα το

 

btw

by the way: παρεμπιπτόντως

 

lol

laughing out loud: γελάω δυνατά

 

mt

μετά

 

mz

μαζί

 

nmz

νομίζω

 

omg

oh, my god: ω, θεέ μου

 

rotfl

rolling on the floor laughing: κυλιέμαι στο πάτωμα από τα γέλια

 

s^

what’s up: τι τρέχει

 

s'up

what’s up: τι τρέχει

 

tpt

τίποτα

 

ttfn

ta-ta for now: γεια τώρα, τα λέμε

 

w8

wait: περίμενε